7 veščin, ki jih potrebuješ v prvi službi

Nekaterih veščin se ne moremo naučiti neposredno iz šolskih klopi – te imenujemo »mehke veščine« in so zelo pomembne pri iskanju zaposlitve. V sledečih odstavkih odkrivamo kako usvojiti tiste, ki so pri delodajalcih najbolj zaželene.

Veščine, ki se jih ne moremo naučiti neposredno iz šolskih klopi

Nekdo je lahko najboljši v svojem poklicu, a vendar se ga vsi delodajalci izogibajo, če se ta ista oseba nikakor ne more ujeti z drugimi sodelavci in nadrejenimi. Mehke veščine so zato lahko včasih celo bolj pomembne od tistih, ki jih iskalci zaposlitve običajno vključijo v svoj življenjepis ali prošnjo za delo.

Trde veščine oziroma kompetence lahko hitro izmerimo in dokazujemo, za mehke veščine pa velja, da so težje merljive. Tudi, če je res, da je te veščine težko natančno izmeriti, lahko trdimo, da so pri človeku vidne. Podobno, kot ne moremo meriti samozavesti, pa to vseeno lahko razberemo na podlagi človekove drže, odnosa, sloga komuniciranja in njegove prezence.

Kako razvijati mehke veščine?

Razvijanje mehkih veščin je proces, ki se nikoli ne konča. Delo na sebi, komunikaciji in odnosih je projekt, na katerem je vedno dovolj prostora za razvoj in napredek. Pri mehkih veščinah v nasprotju s trdimi ni pravilne ali napačne rešitve. Koncepti niso črno-beli in težko bi se jih naučili na pamet, da bi vsakič ravnali enako. 

Mehke veščine uporabljamo na podlagi intuicije in preteklih izkušenj. To so veščine, ki jih je treba vsakič prilagoditi glede na kontekst, ljudi in situacije in prav zaradi tega so tako posebne.

Mehke veščine, ki so pri delodajalcih najbolj zaželene:

KOMUNIKACIJA

Zaposleni so veliko bolj produktivni, če poznajo pravilne načine komuniciranja.

Komunikacijske spretnosti se nanašajo na učinkovit prenos misli v besede. Kar pomeni, da zna dober komunikator  svoje misli izražati tako v pisni kot tudi ustni obliki. Uspešen komunikator razume in deluje učinkovito na podlagi prejetih navodil, prav tako pa zna prenesti informacije svojim sodelavcem in pojasniti morebitna  vprašanja strankam ter poslovnim partnerjem. Kakovostna komunikacija je tudi pomemben vidik vodenja, saj mora biti vodja sposoben posredovati sporočila jasno in razumljivo.

Jasnega izražanja svojih mislih se lahko naučimo tudi na tečaju retorike.

TIMSKO DELO

Nadrejeni iščejo timske delavce in takšne, ki bodo znali ustvariti prijetno, prijateljsko vzdušje, ki vedno izvabi najboljše iz ljudi.

Uspeh podjetja ni odvisen le od posameznika, temveč od skupine ljudi in od tega, kako sodelujejo, da bi prišli do skupnega cilja. »Več glav, več ve.« Delodajalci pri sestavljanju kolektiva izbirajo takšne sodelavce, ki v delovnem okolju ustvarjajo harmonijo. Kar pomeni, da sodelavci dobro delujejo v timu ter znajo tudi prevzemati različne vloge.

Veščino timskega dela izkažemo tako, da pomagamo sodelavcu, ki se nahaja v težavah ali prevzamemo delo nekoga, ki se je ravnokar odpravil na počitnice.

PRILAGODLJIVOST

Danes se okoliščine v vsakem podjetju hitro spreminjajo, zato delodajalci potrebujejo nekoga, ki se ne bo pritoževal nad vsako novostjo, temveč bo zavihal rokave in opravljal svoje delo tudi ob novih izzivih.

Prilagodljivost ali fleksibilnost dokazuje sposobnost in pripravljenost za pridobivanje novih veščin ter odprtost do novih delovnih nalog in izzivov. Delodajalci pogosto iščejo kandidate, ki se znajo prilagoditi vsaki situaciji.  

Dober zaposleni se ne pritožuje nad količino dela in novimi zahtevami, ampak raje pokaže, da se je sposoben spoprijeti s trenutno situacijo in z veseljem sprejema nove izzive.

REŠEVANJE TEŽAV

Podjetja so odvisna od ljudi, ki znajo reševati težave.

Ko pride do težav, imamo dve možnosti: pritoževati se ali stopiti v akcijo. Ni potrebno dvakrat omeniti, da je slednja tehnika boljša. Delodajalci cenijo zaposlene, ki trezno razmislijo in najdejo način kako rešiti problem v katerem se trenutno nahajajo. Do svojega delodajalca vedno pridejo z rešitvijo, ne s težavo.

Ko se znajdemo pred neprijetno situacijo je najboljše zadihati in se osredotočiti na možne načine za odpravljanje problema. Do svojih nadrejenih le tako pridemo s predlogom za reševanje izziva.  

KRITIČNO OPAZOVANJE

Kritične opazovalce podjetja potrebujejo, saj tej prinašajo nove perspektive in ponujajo nove rešitve ter ideje, ki povečajo konkurenčne sposobnosti na trgu in izboljšanje procesov znotraj organizacije.

Številke in drugi podatki nič ne pomenijo, če ne vemo, kako jih analizirati in interpretirati. Obstaja mogoče vzorec, ki se pojavlja ves ta čas? Kaj bi morali še poiskati? Tovrstno kritično razmišljanje nas spreminja v boljše sodelavce. Poglobljeno opazovati in videti več, kot je razvidno na prvi pogled je veščina, ki jo iščejo vsi delodajalci.

Naučimo se opazovati in opažati kako se ljudje odzivajo na pogoste dražljaje, da bi bolje razumeli njihove reakcije.

REŠEVANJE KONFLIKTOV

Konstruktivno delovanje, tudi ob nestrinjanju ljudi, je indikator zrelosti in lahko pomembno vpliva na uspešnost podjetij.

V delovnem okolju se vsakodnevno prepleta mnogo idej in interesov. Umetnost dobrega komunikatorja je v tem, da je tudi dober pogajalec, ki zna poiskati pravo pot, ki ne vpliva negativno na vpletene, temveč prinaša pozitivne rezultate.

Težave je vedno najbolje izpostaviti na neposreden, a nežen način. Potrebno je prisluhniti obema stranema in skupaj poiskati rešitev nastalega konflikta.

VODENJE

Delodajalci in managerji iščejo ljudi, ki imajo dobro razvito vodstvene sposobnosti, saj imajo taki zaposleni potencial za to, da bodo v podjetju zasedli višje in bolj odgovorne položaje.

Sposobnost vodenja je mogoče razumeti kot zbirko različnih mehkih veščin kot so organiziranje, nadzorovanje in motiviranje. Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za dosego želenih ciljev.

Če zna posameznik dobro voditi samega sebe, zna voditi tudi večje skupine. Najboljši vodje se zavedajo, da bodo šli ljudje tako daleč, kot bodo šli oni sami.

Mehke veščine pripomorejo k izboljšanju odnosov z ljudmi, ki so podlaga za grajenje novih razmerij in ustvarjanje novih pozitivnih priložnosti v vsakem podjetju. Tudi pri usvajanju mehkih veščin, se obrnite na MEMO.