Karierna prihodnost vaših otrok - kako jim pomagati

Vloga staršev pri načrtovanju poklicne kariere otrok je neizpodbitna. Aktivno sodelujte v procesu kariernega svetovanja svojim otrokom. Pomagamo vam z vsemi potrebnimi informacijami, potrebnimi za podporo otrokom in najstnikom v času raziskovanja in načrtovanja kariere.

Starši lahko pomembno vplivate na otrokovo poklicno pot


Večina staršev si želi, da bi njihovi otroci izbrali pravo pot v življenju in poklicu. Kljub temu se starši pogosto pritožujejo, da so izključeni iz procesa kariernega svetovanja, pogosto zaradi skepticizma učiteljev in kariernih svetovalcev. Slednji se namreč bojijo prevelikih pričakovanj, ki jih imajo starši, ali prevelike kritičnosti do otrok. Po drugi strani pa se vedno več svetovalcev strinja, da je sodelovanje staršev pri različnih aktivnostih ključno, saj starši tako lahko bolje spoznajo svojega otroka in posledično prilagodijo svoja pričakovanja.

Raziskave kažejo, da mladi pogosto sprašujejo svoje starše za nasvet glede nadaljnjega šolanja ali izbire poklica, saj verjamejo, da so lahko oni najboljši karierni svetovalci. To ni nič presenetljivega, saj je družina skupnost, na katero se lahko posameznik obrne in na katero je vezan celo svoje življenje. Prav tako ste starši prvi, ki otroku pokažete zunanji svet in načine prilagajanja nanj. Tako je družina najpomembnejše merilo (sprva edino) v procesu učenja družbenih vlog in pri razumevanju odnosov v svetu, kjer ima delo in poklic staršev pomembno vlogo. Zato igrajo domače izkušnje pomembno vlogo pri razvoju posameznikovih kariernih preferenc.

Pravilne informacije so ključne pri spoznavanju poti poklicnega izobraževanja.


Starši vede ali nevede vplivate na otrokove miselne izkušnje, ko jim predstavite informacije, povezane s svojim poklicnim svetom, znanjem in izkušnjami. To spodbudi določen otrokov odnos do dela in odpre pogled na to, kako izgleda realno delovno okolje. Otrok vaš odnos do različnih poklicev ponotranji, kot nekaj čisto naravnega, očitnega in gotovega. Starši ste tako glavni dejavnik pri procesu poklicne selekcije, ne samo zato, ker zagotovite vzorce določenega poklica.

S čim morate starši seznaniti svoje otroke?


Spremembe na trgu delovne sile, brezposelnost, informacije o novih delovnih mestih in novih izobraževalnih možnostih lahko povzročijo zmedo in neodločnost. Z največjo dilemo so soočeni srednješolci, ki se morajo odločiti za nadaljnji korak, ki lahko dokončno določi njihov poklic.

Dijaki zadnjih letnikov se pogosto odločajo v zadnjem trenutku. Pogosto je njihova odločitev sprejeta prehitro ter na podlagi slabih informacij in je nezadostna za dosego želenega poklica, ker dijaki izbirajo šolo, ne pa poklica.

Strokovnjaki na tem področju se strinjajo, da bi mladostniki morali izbirati poklic in ne šole. Zato bi morali bolj ali manj vedeti, kaj si želijo v prihodnosti, imeti konkretno vizijo poklica in se šele na podlagi tega odločati, katero šolo izbrati.

Danes mladi kljub poplavi informacij še vedno vejo premalo o trgu dela, službah, šolah, zahtevanih testih. Prav tako ne poznajo omejitev določenih poklicev in večinoma niso sposobni samostojnega poklicnega odločanja. Zato svoje otroke pred kakršnokoli veliko odločitvijo, povezane z njihovo kariero, spodbudite da:

  • se naučijo oceniti svoje močne lastnosti in šibkosti,
  • si določijo karierne cilje in načrte za svojo prihodnost,
  • zberejo informacije o nalogah in psihofizičnih sposobnostih, ki jih zahtevajo določeni poklici,
  • se pozanimajo kako lahko pridejo do določenega poklica ali delovnega mesta,
  • oblikujejo svoje veščine odločanja in
  • se naučijo predstaviti samega sebe.

Medtem pa vi, starši, skušajte sprejeti neizbežne spremembe, ki jih prinaša otrokov razvoj. Sodelujte pri otrokovih projektih na temo poklicne kariere, pri tem pa svojega otroka prepoznavajte kot samostojno osebo. Če ga boste znali poslušati in svetovati, mu boste stali ob strani v najbolj kritičnih trenutkih njegovega odraščanja. Ključno pa je, da otrok pridobi veščine samo-raziskovanja in samo-poznavanja, saj se bo le tako lažje prilagajal v in reševal vsakodnevne dileme s katerimi se bo srečeval v življenju.

Obrnite se na Memo inštruktorje tudi za svetovanje pri kariernem odločanju. Pokličite nas na 051 335 546 ali izpolnite obrazec za naročanje.