Naj bodo mladi ustvarjalni

Današnji mladi naj bi postali učinkoviti državljani, delavci in vodje. Naučili naj bi se, kar je potrebno za skupnosti in delovna mesta 21. stoletja. Od njih se zahteva, da napredujejo v učnih okoljih, ki so usklajena z resničnim svetom. Za njihovo uspešnost pa sta vsaj tako kot inteligentnost, pomembni tudi ustvarjalnost in inovativnost.

Ustvarjalnosti se lahko naučimo.

„Ustvarjalno mišljenje ni talent, je veščina, ki se jo da naučiti.“ Edward de Bono

Dejstva:

 • raziskave kažejo, da z leti ustvarjalnost krni
 • pri petih letih je kreativnih 90 % otrok, pri 20-ih pa le še pet % (prof. Pečjak)
 • razlog niso fiziološke spremembe, temveč dejstvo, da naš šolski sistem in družba temu nista posebej naklonjena
 • šolski sistem ima težave pri iskanju ravnovesja, kako učencem razviti ustrezno znanje in kompetence, obenem pa spodbujati njihovo ustvarjalnost
 • otroke učimo, da bodo takrat, ko stvari počnejo in razmišljajo na „pravi“ način nagrajeni (z dobro oceno), ko delajo in razmišljajo „narobe“ pa kaznovani 

Ali šolski sistem krepi ali ubija ustvarjalnost in inovativnost učencev?

Šola sama po sebi ne zavira ustvarjalnost, vendar pa je ne spodbuja v zadostni meri. Današnja osnovna šola tudi ni prijazna do napak. Le te so nezaželene, skorajda je bolje narediti nič, kot narediti napako. Miselni napor se iz prizadevanja za iskanje različnih možnih rešitev težave preusmeri v prizadevanje za zmanjšanje števila napak. Žal pa se otrokom, ki ne tvegajo napak, pogosto zgodi, da nehajo preizkušati, s tem pa se prenehajo tudi njihova radovednost, originalnost, ustvarjalnost ter inovativnost.

Zaviralci ustvarjalnosti in inovativnosti so:

 • ustaljeni kalupi (enotni miselni modeli, načini razmišljanja in reševanja težav)
 • udobnost
 • hoja po utrjenih in ustaljenih poteh
 • neaktivnost oz. le nujna aktivnost
 • delo po „liniji najmanjšega odpora“
 • togi šolski sistemi
 • starši (vsak otrok ima svojega paznika)
 • sodobne igre, kjer so cilji določeni vnaprej

Kaj je bistvo poučevanja in popotnica šole učencu, dijaku ali študentu s trajno vrednostjo?

Sposobnost učenja in inoviranja je tisto, kar ločuje učence, ki so pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela v 21. stoletju, od tistih, ki to niso. Ključna znanja in spretnosti so:

 • ustvarjalnost in inovativnost,
 • kritično razmišljanje in razreševanje težav,
 • komunikacija in sodelovanje.

Če imaš sam težave pri učenju, te vabimo v center Memo. Dogovori se za brezplačen svetovalni pogovor, kjer bomo odgovorili na vsa tvoja vprašanja in ti pripravili individualni učni načrt.


INFORMATIVNA PRIJAVA TUKAJ >