Top branje za vse 4. letnike

Vabljeni, da si prenesete našo brezplačno zloženko, primarno namenjena branju dijakom vseh 4. letnikov, ki jih v letu 2021 čaka zrelostni izpit, matura. 

V ekipi MEMO se zavedamo, da so časi zelo negotovi in da se dijakom odpira mnogo vprašanj, kako bodo naslednje leto sploh lahko opravljali maturo. Če imate kakršnakoli vprašanja, kako pristopiti k pripravi na maturo, nas pokličite ali pišite. V januarju začenjamo s skupinsko pripravo na maturo, ki bo sodelujočim zagotovo v veliko pomoč za uspešno pripravo in kasneje opravljeno maturo.

Zmorete, zaupajte vase! Vseeno pa vam radi pomagamo ;-) Vaš MEMO

BREZPLAČNA ZLOŽENKA >