Dive In Dialogue = Dialoško učenje

Dive In Dialogue je nov način učenja in pristopa k učenju, pri katerem se osredotočamo na kritično razmišljanje, ustvarjalnost, samozavest učenca in komunikacijo. Učenec na ta način poleg znanja razvija veščine komunikacije, nauči se pristopa h gradivu, k razmišljanju. Ta novi način razvijanja sposobnosti učenca se že uporablja  v določenih šolah po svetu (Južna Amerika, Španija, Grčija), Slovenija se z letom 2022 pridružuje (2 OŠ in 2 srednji šoli…) v okviru projekta Erasmus, nosilec je RIC Novo mesto. Vodilno vlogo tega mednarodnega projekta nosi Španija, ki Dive In Dialogue uporablja v svojem šolskem sistemu od leta 2018.

Cilji projekta Dive-In-Dialogue so:

 1. Vključiti evropske učence v dialoška srečanja, izboljšati njihove ključne kompetence in spodbujati njihovo vključenost v šolo in družbo.
 2. Usposabljati in opolnomočiti učitelje za uporabo in razširjanje te na dokazih temelječe prakse, ki deluje nadnacionalno in doseže učence, njihove družine in skupnosti.
 3. Ustvariti transnacionalno mrežo z didaktičnimi viri in platformo, ki bo omogočila širitev, trajnost in politični vpliv prakse.

 

Prednosti dialoškega učenja:

 • učenci, ki grejo skozi ta proces in šole, ki so v tem procesu beležijo boljši uspeh,
 • učencem se izboljšajo samopodoba, učni uspeh, komunikacijske in organizacijske veščine,
 • izvaja se individualno in skupinsko.

 

7 načel dialoškega učenja:

 1. Egalitarni dialog: Vsakdo mora imeti priložnost govoriti in biti slišan.
 2. Kulturna inteligenca: Vsakdo ima kulturno inteligenco ne glede na svojo izobrazbo, jezik, socialno-ekonomski status ali značilnosti svoje kulturne identitete.
 3. Transformacija: Šole morajo spodbujati vse vrste interakcij, ki omogočajo spremembe v življenju ljudi.
 4. Ustvarjanje pomena: To pomeni omogočanje vrste učenja, ki temelji na zahtevah in potrebah ljudi.
 5. Solidarnost: Vsem udeležencem omogoča enako učenje in rezultate, ne glede na njihovo socialno, gospodarsko ali kulturno ozadje.
 6. Instrumentalna razsežnost: Ko govorimo o instrumentalni razsežnosti, se navezujemo na učenje temeljnih instrumentov, kot so dialog, kritično razmišljanje in učne sposobnosti, ki so osnova za vključujoče življenje v sodobni družbi.
 7. Enakost razlik: Je resnična enakost, v kateri imajo vsi enako pravico do biti in živeti drugače in hkrati biti obravnavani z enakim spoštovanjem in dostojanstvom.

V centru Memo izvaja dialoški način poučevanja naša sodelavka, Ksenja Lorber.