Tehnologija in učenje

V zadnjih nekaj letih je uporaba tehnologije v razredu/učilnici močno narasla. Poglejmo si, kako je to vplivalo na učni proces.

Občutnega povečanja uporabe tehnologije za izobraževanje ni moč spregledati. Še pred desetletjem so učenci obiskovali šolsko knjižnico ali računalniško učilnico za izobraževanje, kjer so imeli na voljo računalnike. Danes ima večina učencev, dijakov in študentov računalnik ves čas pri sebi (v šoli ali doma). Ni presenetljivo, da je pandemija še pospešila uporabo različnih vrst tehnologije tudi na področju izobraževanja. Ameriške študije iz leta 2018 so preučevale učinkovitost uporabe tehnologije v razredu in že takrat so ugotovili, da ima izjemno pozitiven vpliv na učenje. Učenci, ki so v razredu prebili vsaj eno uro časa na napravi, so imeli najboljše rezultate pri branju in tudi pri naravoslovju. Poleg tega so učenci, ki so vsaj eno uro za učenje uporabili napravo tudi doma, dosegli zelo dobre rezultate pri branju, matematiki in naravoslovju. Brez dvoma je tehnologija v zadnjih letih močno utrdila svoj položaj na področju izobraževanje in ne gre pričakovati, da se bo to zmanjšalo.

Torej, zakaj je tehnologija tako učinkovita? Velik prispevek je interaktivnost, ki jo naprave lahko prinesejo v učni proces. Medtem ko so se morali učitelji tradicionalno zanašati na klasične učne metode s tablo, izobraževalna tehnologija omogoča učencem, da prejmejo individualne povratne informacije, hkrati pa spodbuja njihovo aktivno osredotočenost in sodelovanje pri uporabi gradiva. Poleg tega so lahko tradicionalne vrste pouka primerne za vizualne učence,  pogosto pa niso najboljša izbira za slušni in kinestetični tip  učencev.

Digitalno učenje omogoča tudi določeno stopnjo svobode, kar ceni veliko učencev. Učenci, ki imajo dostop do spletnih učilnic, pogosto prejmejo naloge vnaprej in od njih se pričakuje, da bodo učinkovito upravljali s svojim časom in se držali rokov ter s tem postajali bolj odgovorni. To je odličen način za razvijanje organizacijskih sposobnosti, vključno z upravljanjem časa in določanjem svojih prioritet. Te spretnosti se  prenesejo naprej tudi na visokošolsko izobraževanje, študije pa poročajo, da 81% študentov  meni, da je digitalna  tehnologija pripomogla k izboljšanju njihovih ocen v šoli. Veliko učencev možnost »virtualnega klepeta« s svojim inštruktorjem in drugimi učenci navaja kot veliko prednost med učnim procesom. Učenci, ki nimajo dovolj poguma za aktivno sodelovanje pri pouku, se pogosto počutijo bolj samozavestni, ko sodelujejo prek virtualnih platform.

Skratka, tehnologija v izobraževanju je odlična stvar. Razumemo seveda zaskrbljenost glede povečanja »časa pred zaslonom«, ki so ga opazili številni starši in je prav, da svoje otroke spremljate in nadzorujte njihovo uporabo različnih elektronskih naprav. Je pa ob tem pomembno vedeti, da čas, preživet pred zaslonom, ni vedno slaba stvar! Starši lahko usmerjate in spodbujate svoje otroke, da čim bolje izkoristijo čas pred zaslonom tako, da spremljajo vsebine, ki bodo navdih njihovi ustvarjalnosti in jim bodo pomagale pri razvoju njihovih potencialov.