Koliko časa naj otrok uporablja zaslone?

Kakšne so novodobne smernice za rabo zaslonov? Delimo odlične zloženke, ki so vam lahko v pomoč pri vzgoji otrok in mladostnikov.

1. UPORABEN KARTON ZA STARŠE >

2. SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV >

V drugi zloženki so staršem v strnjeni obliki predstavljene Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki jih je leta 2021 pripravilo slovensko Združenje za pediatrijo in Sekcija za primarno pediatrijo v sodelovanju z multidisciplinarno skupino strokovnjakov.

"Prezgodnja in čezmerna uporaba zaslonov ima lahko različne škodljive učinke na otrokov razvoj in zdravje. V Sloveniji pediatri že opažajo posledice pretirane uporabe zaslonov pri otrocih." 

3. UPORABNA TABELA RABE ZASLONOV >

V tretji zloženki pa imate predloge različnih avtorjev, ki s pripravili pregled rabe zaslonov s sodelovanjem Ameriškega združenja pediatrov in Združenja kanadskih pediatrov. Ameriški in kanadski pediatri zavzemajo strogo stališče prepovedi uporabe mobilnih naprav med otroki starimi do 12 let.