Prehod iz osnovne v srednjo šolo

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je vznemirljivo obdobje v življenju vsakega učenca/dijaka, vendar je to  obdobje lahko tudi stresno. Tu je nekaj sprememb, na katere se mora pripraviti  bodoči srednješolec:

1. Učno gradivo:

Srednješolci imajo tudi veliko več odgovornosti, zlasti ko gre za uporabo učnega gradiva in vsakodnevne priprave na pouk.

Medtem ko so osnovnošolci navajeni, da imajo na voljo učbenike, delovne zvezke, učne liste ipd., imajo profesorji na srednjih šolah različne zahteve glede gradiva pri posameznih predmetih in se od dijakov pričakuje veliko več samostojnosti pri uporabi  le-tega kot v osnovni šoli. Od dijakov se pričakuje, da prinesejo k pouku gradivo, ki ga potrebujejo, da sami skrbijo za to in jih profesorji ne opozarjajo na to s posebnimi navodili.

Poleg tega je učna snov na srednješolski ravni obsežnejša, kar zahteva od dijakov sprotno učenje. Zato se dijaki pogosto znajdejo v stiski, ko začnejo z učenjem in pripravo na preverjanja znanja zadnji dan.

2. Organizacijske sposobnosti:

Z več predmeti in večjim obsegom gradiva, imajo srednješolci nedvomno več odgovornosti kot njihovi osnovnošolski kolegi. Za dijake je zelo pomembno, da razvijejo organizacijski sistem, ki jim ustreza. Zato je za uspeh vsakega dijaka ključno, da se navadi uporabe dnevnika, urnika ali dnevnega reda. Dijakom priporočamo, da nakupe šolskega gradiva in pripomočkov opravijo vnaprej. In še en nasvet: kupite si  pripomočke, ki vam bodo pomagali pri organizaciji (razdelilniki, registratorji, označevalci, samolepilni lističi)

3. Šolska pravila:

Na nivoju srednješolskega izobraževanja so pravila bolj stroga. To velja za pravila na različnih področji kot npr. obiskovanje pouka, zamujanje, vedenje v času pouka, opravičevanje odsotnosti, odnosi med dijaki in profesorji… To od dijakov zahteva bolj zrelo in odgovorno vedenje.

Obdobje prehoda iz osnovne na srednjo šolo je za  najstnike tudi obdobje osebnih sprememb, ki se dogajajo na več nivojih: fizično, čustveno in socialno. Vse to lahko še poveča izzive, ki jih učenci/dijaki doživljajo med tem prehodom.