Prednosti individualnega poučevanja

 1. Vrzeli v znanju

Šole in učni centri se pogosto osredotočajo na posebne učne načrte ali predmete, ki temeljijo na starosti učenca ali na stopnji izobraževanja. Čeprav to morda pomaga učencu, da opravi test ali  nalogo, ne reši pravega problema, to je odpraviti vrzeli v znanju. V šolskem letu imajo učitelji veliko vsebin, ki jih morajo predelati in v neki točki mora učitelj nadaljevati s predstavitvijo novih vsebin, ne glede na to, ali so vsi učenci usvojili obravnavano. Če učenec ni popolnoma razumel lekcije, bodo vse nadaljnje vsebine, ki temeljijo na tem znanju, še bolj nejasne. Tako nastajajo učne vrzeli, ki pa se sčasoma povečujejo, saj se dodajajo in obravnavajo nove, neznane vsebine. Ker med individualnim delom učitelji nudijo podporo posameznemu učencu, ni omejitev glede tega, koliko časa je namenjenega določenemu predmetu ali lekciji. Inštruktorji imajo možnost, da se vrnejo in ponovno obravnavajo prejšnje teme in tako se lahko postopek zapolnjevanja vrzeli v učenčevem znanju začne takoj. Eden največjih izzivov pri odpravljanju učnih vrzeli je, da se učenci sami ne zavedajo vedno, kje je njihov primanjkljaj. Zato je ugotavljanje učnih vrzeli prvi korak, ki ga naredi vsak učitelj/inštruktor, da pripravi individualni načrt za nadaljnje delo z učencem.

 2. Učne potrebe in stili

Naslednji korak pri individualnem poučevanju je ugotoviti, na katerih področjih učenci potrebujejo več vaje in razlage. Pogosto učenci sami ne prepoznajo vzroka, zakaj jim nek predmet ali vsebina ni smiselna – vejo le to,  da je težko. Z razliko od togega učnega načrta, inštruktorji posebno pozornost namenijo individualnim potrebam učencev in bodo oblikovali prilagojen pristop, ki jim bo najbolj ustrezal in koristil pri usvajanju novih znanj. Ta pristop vključuje tudi pogostost in fleksibilnost poučevanja, saj se inštruktor prilagodi urniku in razpoložljivosti učenca in njegove družine (in ne obratno). Poleg tega bodo osebni učitelji upoštevali tudi stil in tehnike učenja, ki učencu najbolj odgovarjajo. Vsi se namreč ne učijo najbolje prek tradicionalnega načina poučevanja, dober učitelj pa bo stil poučevanja prilagodil učenčevim zmožnostim in krepil njegova šibka področja.

 

 3. Organizacijske sposobnosti

V mnogih primerih učne težave niso posledica  akademskih sposobnosti. Organizacijske veščine učenca igrajo pomembno vlogo pri organizaciji učenja, upravljanju časa, postavljanju ciljev, načrtovanju prihodnosti itd. Teh spretnosti se učenci običajno ne učijo v šoli, saj se tam bolj osredotočajo na sam učni načrt, kot pa na mehke veščine. Inštruktorji tako delujejo kot  mentorji, ki učence usmerjajo, kako izboljšajo svoje veščine in tako postanejo bolj produktivni in učinkoviti.