Pogoji uporabe

Podjetje MEMO D.O.O., (v nadaljevanju »MEMO«) s temi pogoji uporabe spletne strani WWW.CENTER-MEMO.SI, določa pravice in obveznosti podjetja MEMO ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenami podjetja MEMO.

 

UPORABA

MEMO ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene. Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani. Uporabnik se strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. MEMO lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

 

PODATKI

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran podjetja MEMO, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije MEMO uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje in opravljanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. MEMO hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za namene, kot izhaja iz Politike zasebnosti. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«.

 

AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo. Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja MEMO in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. MEMO ter produkti in storitve v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja MEMO je nedovoljena. MEMO podeljuje uporabniku neizključno licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine za namen uporabe storitev in produktov MEMO in uporabe spletne strani. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, ostanejo v lasti MEMO in njegovih dajalcev licence za programsko opremo. Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring.

 

 

 

POVEZAVE DO TRETJIH STRANI

MEMO lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja MEMO. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, MEMO ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke. Programska oprema je na voljo “kot je”. MEMO ne daje nobenih jamstev, pogojev, spremljajoče dokumentacije, vključno z izvedbo (brez omejitev), rezultati, varnosti, prepovedi kršitve, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za določen namen.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

MEMO si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja. Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. MEMO ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo. MEMO tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

 

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA MEMO D.O.O. NE ODGOVARJA ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, ZA IZGUBO PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ), ZA PREKINITVE POSLOVANJA, OSEBNE POŠKODBE, IZGUBO ZASEBNOSTI, KI IZHAJA IZ ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, PRODUKTOV, PROGRAMSKE OPREME.

VELJAVNOST, PRITOŽBE IN SPORI

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe. V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe. Ponudnik si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na e-mail sasa@center-memo.si. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.

Prijavi se na MEMO E-novice

Naše spletno mesto uporablja spletne piškotke, ki se shranijo na napravah, s katerimi dostopate do spletnega mesta. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta in so bili že nameščeni, nekateri pa nam omogočajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletnega mesta in anonimno spremljanje uporabe spletnega mesta. Preberite več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov.